Foreningen for stølsliv og friluftsliv i indre Gjesdal

Besøk oss på facebook - lenke

Alle er velkommen til å bli medlem i vår facebookgruppe. Her vi legger ut det meste av aktuelle nyheter, turtips, artikler og invitasjon til arrangement.

Klikk på kartetbildet for å åpne det digitale kartet. Øverst i høyre hjørne finner du et ikon for å sortere og velge hvilken informasjon du vil se.

I vårt digitale kart legger vi inn følgende informasjon:

 • Stier og ferdselsveier

 • Støler

 • Høyløer/ utløer

 • Hedlere/ leger

 • Varder

 • Stedsnavn (noen er lagt inn - flere kommer)

Dugnadsgjengen på Øvre Frøylandstøl (mai 2021). Torvtaket er lagt og flagget må heises.

Noe av det vi har vi gjort så langt?

 • Ryddet og merket nærmere 30 stier og ferdselsveier (se egen oversikt) - inkl 3 stk broer og steintrapper

 • Mellom 30 og 40 km med vinterløyper er skiltet og merket i Madlandsheia.

 • 5 stølsbygninger er gjenoppbygd (2 stk Dokkolstølen, Øvre Frøylandsstøl, Trettebu og Høyløa i Tjønndalen)

 • Anasløa på Brekkestølen er byggegodkjent og arbeidet vil starte 2022. I tillegg er også "Djupavassbu" på nordsiden av Djupavatnet under planlegging

 • ca 1300 stedsnavn er registrert og lagt inn i kartbasen

 • 6 stk turbokkasser er satt opp

 • Årsrapport 2019

 • Årsrapport 2020

 • Årsrapport 2021

Møte på Vegmuseet 28.05.2019

Referat/ innspill fra møtet er skrevet inn med rød tekst i presentasjonen.


Møte på Strikkeriet 21.02.2019

Referat/ innspill fra møtet er skrevet inn med rød tekst i presentasjonen.