Om foreningen

Foreningen ble stiftet januar 2019. Formålet er å verne gamle kulturminner og legge til rette for økt friluftsliv.

I fjellområdene i Dirdal, Gilja, Frafjord, Byrkjedal, Øvstabødalen og Maudal har det vært nærmere 50 støler. I tillegg fantes det uttallige høyløer/ utløer, hedlere og tilhørende ferdselsveier og stier. De fleste av disse byggene er for lengst falt ned og noen av tuftene er knapt synlig og stiene er i ferd med å gro igjen.

Foreningen har også samlet og registrert gamle stedsnavn fra Indre Gjesdal. Fra gammel tid ble det brukt mange lokale stedsnavn som ikke finnes på kart i dag. Det haster med å sikre denne delen av kulturarven før den forsvinner for godt.

Mye kunnskap og historie er allerede samlet og nedtegnet i bygdabøkene og andre kilder. På denne nettsiden ønsker vi å samle alt materiell som er tilgjengelig og relevant. Det handler om bilder, fortellinger fra gammel stølsdrift, historien til ulike støler og kart.

Motlandsstølen

Dette er en forening som er åpen for alle som ønsker å delta. Gjennom å samle flest mulig medlemmer håper vi å spre både kunnskap og engasjement for å ta vare på denne kulturarven.

Dersom denne kulturarven skal tas vare på, så må vi legge til rette for god tilgang til kunnskap, og vi må legge til rette for at barn, unge og gamle besøker og opplever disse gamle perlene i indre Gjesdal. Gjennom kunnskap og gode opplevelser vil vi legge et godt grunnlag for å ta vare på historien vår, men ikke minst godt samhold og god folkehelse.

Foreningens aktiviteter vil først om fremst dreie seg om å:

· Registrere og kartlegge gamle støler, stølstufter, hedlere og utløer

· Registrere gamle stedsnavn

· Registrere og kartlegge tilhørende stier

· Rydde gamle tufter og stier for skog og kratt for å hindre gjengroing

· Gjenreise enkelte av stølsbygningene

· Legge til rette før økt friluftsliv gjennom å merke stier og spre kunnskap om den gamle stølstradisjonen.