Om foreningen

Motlandsstølen

Dette er en forening som er åpen for alle som ønsker å delta. Gjennom å samle flest mulig medlemmer håper vi å spre både kunnskap og engasjement for å ta vare på denne kulturarven.

Dersom denne kulturarven skal tas vare på så må vi legge til rette for god tilgang til kunnskap, og vi må legge til rette for at barn, unge og gamle besøker og opplever disse gamle perlene i indre Gjesdal. Gjennom kunnskap og gode opplevelser vil vi legge et godt grunnlag for å ta vare på historien vår, men ikke minst godt samhold og god folkehelse.


Foreningens aktiviteter vil først om fremst dreie seg om å:

· Registrere og kartlegge gamle støler, stølstufter, hedlere og utløer

· Registrere gamle stedsnavn

· Registrere og kartlegge tilhørende stier

· Rydde gamle tufter og stier for skog og kratt for å hindre gjengroing

· Gjenreise enkelte av stølsbygningene

· Legge til rette før økt friluftsliv gjennom å merke stier og spre kunnskap om den gamle stølstradisjonen.