Digitale kart

I dette kartet har vi lagt inn følgende informasjon:

  • Støler

  • Høyløer/ utløer

  • Hedlere/ leger

  • Varder

  • Stedsnavn (noen er lagt inn - flere kommer)

  • Stier (noen få trasèer er lagt inn - flere kommer)

Klikk på ikonet øverst i høyre hjørne for å sortere og velge hvilken informasjon du vil se.

På 1950 tallet bygget Stavanger Skiforening opp et rutenett i Madlandsheia på totalt 35-40 km. Høye jernstolper og skiltplater særpreget dette rutenettet. Tidens tann satte sitt preg på stolper og skilt og mange har måttet bukke under for rustangrep. I 2018 bestemte Trond Nærland seg for å restaurere dette rutenettet. Både til fots og med hjelp av snøscooter er det meste nå ferdigstilt. Totalt er det satt opp over 100 nye stolper og ca 30 navneskilt.

Lenke til digitalt kart