Digitale kart

Stier og støler i Indre Gjesdal

(nytt informasjonsskilt)

Kartet kan lastes ned her: 

PDG-fila  er litt spesiell da den også har koordinater (georeferert). Det betyr at den kan brukes i appen Avenza maps. Det gir oss mulighet til å ha med deg et "offline" kart med stinettet vårt når en er på tur.  Dette er noe som er svært nyttig i våre områder da dekningen i heia varierer veldig. Kartet er og ganske likt et normalt papirturkart og disse kan da fungere som et godt hjelpemiddel til hverandre. En kan f.eks bruke appen til å finne ut hvor en er på papirkartet, eller en kan ta ut kompasskurs via appen. Avenza er gratis å bruke for inntil 3 kartfiler. Men husk å registrer deg som bruker.

For å legge til kartet i appen kan en velge "legg til" funksjonen i appen og hente det allerede nedlastede kart på mobilen. Eller en kan laste ned kartfila og velge så åpne med, Avenza. Se video om hvordan dette kan gjøres. 

I dette kartet har vi lagt inn følgende informasjon:

Klikk på ikonet øverst i høyre hjørne for å sortere og velge hvilken informasjon du vil se.

På 1950 tallet bygget Stavanger Skiforening opp et rutenett i Madlandsheia på totalt 35-40 km.  Høye jernstolper og skiltplater særpreget dette rutenettet. Tidens tann satte sitt preg på stolper og skilt og mange har måttet bukke under for rustangrep. I 2018 bestemte Trond Nærland seg for å restaurere dette rutenettet. Både til fots og med hjelp av snøscooter er det meste nå ferdigstilt. Totalt er det satt opp over 100 nye stolper og ca 30 navneskilt.

Lenke til digitalt kart