Synneistølen

Dette var også en støl under Dirdal, og låg ved Synneistølsvatnet. Her finnes ingen opplysninger om bruken. I registeringen av støler i Forsang i 1934 er ikke denne tatt med. Det kan være dette var den første stølen som ble lagt ned og derfor ikke tatt med. I dag ligger det kun igjen noen steinrester av det som en tror kan ha vært stølshus.