Motlandsstølen

Motlandsstølen før 1935. Fra venstre: Sigurd Sjøtun, Nils Ågesen og Andreas Motland (Gards- og ættesoga, bind )

Motlandsstølen ligger ved Langavatn.


Herbjørn Gilje (2016) - Her ser vi tydelig tuftene etter stølshuset på Motlandsstølen