Morkastølen

Morkastølen ligger opp fra Yleskogvatnet


Gamle tufter fra Morkastølen