Heimrestølen - Nødland

Svein Mathiasson Nødland

Til Nødlandsgarden hørte det fra gammelt av 3 støler. Det var Monastølen (Kvidalandsstølen), Råsastølen og Heimrestølen. Oppå kvelvane ligger Gamlestølen – om det har vært støl her vet ingen, og det er heller ingen spor. Men siden stedet har fått dette navnet må det ha vært stølsdrift der en gang. Det er fortalt at Ingeborg Njølsdotter Nødland så reinsdyr der.

Heimrestølen ble også kalt Nødlandsstølen. Bruk 2 (Egrå) og 3 hadde hvert sitt stølshus her. Da Mathias Svenson Nødland skulle byge ny løe i 1895 reiv han stølshuset til bruk 2 og kjørte materialene hjem og brukte de i den nye løa. Det andre stølshuset som hørte til bruk 3 var delt i 2 rom og var ca 3x4 m stort (kan dette stemme??). Det ene rommet var oppholdsrom og kjøkken. Der var det et bord, en benk og hyller til å sette melkespannene på. I det andre rommet var det laget til to køyer, og fire personer kunne sove der. Rundt første verdenskrig reiv Gunvald Reinertson huset og tok materialen hjem. Denne stølen lå nærmest heimen. Her kom gresset tidligst og ble derfor benyttet først. Stølen ble brukt vår og høst. Ovenfor stølen ligger Beritkjelda. Ved Heimrestølen ligger Hotteknuden. Her kunne en hotta (rope) hjem om en ville noe. De hjemme kikket ofte opp dit når det var folk på stølen.

Grete Tobia og Hartvig, barnene til Reinert Tobias Kristofferson, var med og stølte der. Fra nabogarden gjorde narna til Mathias Svenson, Maria og Ingvald sin tjeneste på stølen. Også Karen og Bertine Kjørvoll var med på støling på Heimrestølen.