Frøylandsstølen - Nedre Holmastølen

Den nedre stølen ble senere kalt Nedre-stølen eller Holmastølen. Denne stølen ble fra gammelt av brukt av husmennene i Holmen. I begynnelsen av 1900-tallet hadde Tomas Steinskog (br.1) og Andreas Holmen slåttemark her. De hadde høyløa på Holmastølen sammen.