Frøylandsstølen - Gamlestølen

Frøylandsstølen ble brukt av Holmen og Steinskog fra midten av 1800-tallet. På et kart fra 1853 er den Øvre stølen kalt Gamlestølen.