Eikeskogstølen

Kjell og Annne Karin Håland. Barna fra venstre Bergfinn, Nils og Eivind (Ættesoga bind 1 - s. 272)

Stølshus Nordre Eikeskogstølen, gnr. 60 - bnr. 3

Teskt hentet fra Kulturminneplanen - Gjesdal kommune (s.26) "Stølen er trolig bygget på begynnelsen av 1800-tallet (senest). Bygningen var opprinnelig i tørrmur med tregavler og torvtak, men har nå delvis falt sammen. Dette var den eneste bygningen av sitt slag i Gjesdal kommune og grunnformen er autentisk."

I ettertid har denne stølsbygningen blitt restaurert.


Eikeskogstølen på 1800-tallet


Eikeskogstølen i 2017