Byrkjedalsstølen

Byrkjedalsstølen ligger ved Svartatjørna. I dag kan vi se grunnene etter 3 stølshus.


Grunnmur etter stølshus på Byrkjedalsstølen