Brådlandsstølen - Midtstøl

Den heimre stølen, også kalt for Midtstøl. Mest sannsynlig var dette en vårstøl. Det var vanlig at en gard hadde mer enn en nærliggende gard. Den ene lå vanligsvis lavere. Her kom gresset fortere og ble brukt først.