Blåstøl

I dette området av Frafjordheiane er det store fjellvidder, og mye av dette brukte aldri gardsbrukene selv. Flere leger og støler ble leid bort slik som Blåstøl og Skitstøl. Blåstøl ble en tid leid bort til gardsbruk fra Høyland (Sandnes) som hadde melkekrettur her. Dette varte frem til 1890-årene. Stølshuset på Blåstøl som oppe frem til første verdenskrig.