Oversikt høyløer

Det vanligste på gardene i Høgsfjorden var lite innmark og mye utmark. Det dyrka arealet var ikke stort nok til å fø dyrene om vinteren. Derfor var stølsbeite og utslåtten veldig viktig. Når gardfolkene slo fjellbeitene overnattet de ofte i utløa til slåtten var ferdig. Gardene hadde i lang tid utmarken felles, men de ulike gardene hadde fra gammelt av visse utslåtter som hørte til deres gardpart.

- Store Tjønndalen s. 47 (Bind 4)

- Gunnvald-tonå s. 47


Storeknuden


Dybing


Dybing - Judaløe


Kleivane - Dirdal


Dirdalstølen
Botn - Giljastølen


Byrkjedal