Møter

Bildene i denne presentasjonen er hentet fra "Gards- og ættesoga for Gjesdal - Indre del".


Presentasjon møte - referat 28.05.2019.pdf
Presentasjon møte 21.02.2019.pptx