Foreningen for stølsliv og friluftsliv i indre Gjesdal

Årsmøte 2022

Torsdag 24. november var ca 30 personer samlet til medlemsmøte/ årsmøte på Dirdal bedehus.

 • Magnar Undheim fortalte frå boka si "100 år på driftaveg". Her fekk me høyra om korleis driftene vart førde frå Jæren og til Sirdal frå toppåret rundt 1850 og fram til slutten rundt 1950. Ikkje minst hadde Magnar mange kjekke historiar på lur som fekk fram ein god stemning i salen;-)

 • Magnus Søyland orienterte om sitt engasjement bak brennelag, og om kva ein bør tenkje på i samband med å svi i utmark. Kanskje fleire vart motivert til å delta på kurs på nyåret...

 • Presentasjon som ble vist på årsmøte

Stølsrunden 2022 (lørdag 10.sept)

I anledning "Natur- og kulturuka 2022" vil vi i samarbeid med Dirdal Idrettslag og Gjesdal kommune v/kulturavdelingen arrangere "Stølsrunden" . Det vil bli 2 alternative turer - begge med start og mål ved Dirdalhallen (v/ Dirdal skole). Vi håper og tror at dette kan bli et fint arrangement enten en vil gå den korteste runden sammen med en lokal guide eller er lysten på en litt lengre gå/ løpetur på 21 km. Begge rutene følger våre stort sett våre blå-merkede traseer. Den kan bli ekstra hyggelig når begge gruppene sannsynligvis vil møtes et sted mellom Dokkolstølen og Anasløa😃. For mer info se egen fane øverst på denne siden.


Besøk oss på facebook - lenke

Alle er velkommen til å bli medlem i vår facebookgruppe. Her vi legger ut det meste av aktuelle nyheter, turtips, artikler og invitasjon til arrangement.

Klikk på kartetbildet for å åpne det digitale kartet. Øverst i høyre hjørne finner du et ikon for å sortere og velge hvilken informasjon du vil se.

I vårt digitale kart legger vi inn følgende informasjon:

 • Stier og ferdselsveier

 • Støler

 • Høyløer/ utløer

 • Hedlere/ leger

 • Varder

 • Stedsnavn (noen er lagt inn - flere kommer)

Dugnadsgjengen på Øvre Frøylandstøl (mai 2021). Torvtaket er lagt og flagget må heises.

Noe av det vi har vi gjort så langt?

 • Ryddet og merket over 30 stier og ferdselsveier (se egen oversikt) - inkl 3 stk broer og steintrapper

 • Mellom 30 og 40 km med vinterløyper er skiltet og merket i Madlandsheia.

 • 7 stølsbygninger er gjenoppbygd

  • 2 stk Dokkolstølen

  • Øvre Frøylandsstøl

  • Trettebu

  • Høyløa i Tjønndalen

  • Anasløa

  • Djupaassbu

 • ca 1300 stedsnavn er registrert og lagt inn i kartbasen

 • 8 stk turbokkasser er satt opp

 • Årsrapport 2019

 • Årsrapport 2020

 • Årsrapport 2021

 • Årsrapport 2022

Møte på Vegmuseet 28.05.2019

Referat/ innspill fra møtet er skrevet inn med rød tekst i presentasjonen.


Møte på Strikkeriet 21.02.2019

Referat/ innspill fra møtet er skrevet inn med rød tekst i presentasjonen.