Foreningen for stølsliv og friluftsliv i indre Gjesdal

Formålet til foreningen er å verne gamle kulturminner og legge til rette for økt friluftsliv.

I fjellområdene i Dirdal, Gilja, Frafjord, Byrkjedal, Øvstabødalen og Maudal har det vært nærmere 50 støler. I tillegg fantes det uttallige høyløer/ utløer, hedlere og tilhørende ferdselsveier og stier. De fleste av disse byggene er forlengst falt ned og noen av tuftene er knapt synlig og stiene er i ferd med å gro igjen.

Foreningen vil også jobbe for å samle inn gamle stedsnavn fra Indre Gjesdal. Fra gammel tid ble det brukt mange lokale stedsnavn som ikke finnes på kart i dag. Det haster med å sikre denne delen av kulturarven før den forsvinner for godt.

Mye kunnskap er allerede samlet og nedtegnet i bygdabøkene og mye er innsamlet og nedtegnet av privatpersoner. På denne nettsiden ønsker vi å samle alt materiell som er tilgjengelig. Det handler om bilder, fortellinger fra gammel stølsdrift, historien til ulike støler og ikke minst oversiktskart. Vi vil opprette en egen fane for hver at stølene der vi kan samle mest mulig informasjon og historie.

Dette er en forening som er åpen for alle som ønsker å delta. Gjennom å samle flest mulig medlemmer håper vi å spre både kunnskap og engasjement for å ta vare på denne kulturarven. I tillegg ønsker vi å legge til rette for samhold og god folkehelse.

Møte på Vegmuseet 28.05.2019

Referat/ innspill fra møtet er skrevet inn med rød tekst i presentasjonen.


Møte på Strikkeriet 21.02.2019

Referat/ innspill fra møtet er skrevet inn med rød tekst i presentasjonen.